back


"den eviga dragningskraften i upprepade figurer"