FLYT

Til-stede gir mange assosiasjoner, men for meg signaliserer det först og fremst et naervaer, en åpenhet og lydhörhet i forhold til naturen og det kunsten vil meg. Derfor ble det en elv av farger på lerret.

For mange som passerte var det vanskelig å skulle tråkke på maleriet. Tradisjonelt har det lett for å vaere noe litt höytidelig over maleriet som medium. Derfor var det også en befriende fölelse å kunne si til de som spurte om pris på det at "der er ikke til salgs, men dersom du önsker er det ingen som nekter deg å klippe av et stykke."

Jag har også plassert to små skulpturer langs stien. Der er kvinneskikkelser som har gått igjen i grafikken min-og er mine naermeste allierte og söstre i ånden. med stort frihetsbehov, men som jeg selv sitter de ofte fast i dagliglivets hindre. Men behovet for å fly av sted, om så bare i tanken er stort og alltid tilstede.

Gunn N. Morstöl
Norge

back