bilder & objekt
Mina bilder, skulpturer och objekt berättar om människor och mänsklighet. Jag är intresserad av livets olika skikt och försöker ge en form åt de komplikationer som uppstår. Jag vill ge vardagen ett poetiskt värde.
Den etsade plåten är oftast grunden i bilden. Bilderna, i huvudsak monotypier, är samtida allegorier med symbolisk mystik och vardagliga tydligheter.

in english


konst i natur projekt


symposium
2005


Norge
2009


Island
2008


Gräfsnäs
2009

 


utsmycknings uppdrag

 

click the pic



skulptur

Skulpturerna är gjorda handgjort papper av linnelump och av järntråds konstruktioner.
Dem
är utmanande och men har en lustfylld form och rörelse. Skulpturerna utstrålar både sorg och skörhet, men besitter även ett inre ljus och en stor kraft.



textil
Ett textilt uttryck är för mig en känsla av något egentligt obeskrivbart. Det är mellanläget mellan det två- och tre dimensionella. Det taktila, det varma, det sublima.
Ett slags kvinnligt språk som lämpar sig för att gestalta visioner och erfarenheter.