Pågående utsmycknings uppdrag för Härryda komun.
placering Landvetterskolan, yngre delen.
Spegel/betong skulpturen "Jag är"
Invigning 10 september 2010

back