TÅRN

Folk bygger tårn
-for å
Passe på
Få oversikt
Kontrollere
Utsikt
Jakte
Vise makt
Varsle

Vårt torn er ikke til å klatre i. Det er så stort som et meneske er.
Det er hvitt som snöen nedenfor, og hvitt mot svarte fjellet bakenfor.
Det er et tårn som ikke er noe av det et tårn vanligvis er. Det har slik sett ingen funksjon utover å vaere seg selv, surret sammen av materialer fra noen busker vi fant langs stien på vei opp på fjellet, og sterkt nok til å holde seg selv oppreist.
Det er et asketisk tårn, der estetikk og konstruksjonens logikk mötes under materialenes begrensning. Konstruert på et sted vi valgte fordi der kunne det gjerne stå et tårn. Også fordi vi så så godt oppover mot hornet og nedover fjellkammen med dalene på hver side. Og saerlig fordi det gjorde oss godt å bygge tårnet.

Maarit Arnekeiv
Egil Martin Kurdöl

Norge

back