VEIVISER

Ine Harrang
Norge

Veivisare kan hindre at en går vill i ukjent terreng. De forklarer og peker ut retningen som trygt förer til et mål. En er på vei fra noe eller til noe.
Vandringene er ulik i intensjon og lengde, under skiftende forhold. Noen landskap har en vaert i för. Andre ganger er stien fremmed og sikten dårlig.
Når himmelen er höy og livet et lett sted å vaere er veivisaren overflödig. Veien å gå synes klar og selvsagt. Sikten er god, og en kan stole på egen vurderingsevne og kunnskap. Men når tåka kommer sigende og visker ut alle landemarker, ens indre kompass svikter, og redselen tar overhånd, dukker de opp fra intetheten som eventyrets gode hjelpere og sier ; Pröv den veien du!
Stierne en ikke har gått för er ofte de morsomste. Over brattheng og ur venter toppene, lokker höydene. En er underveis!
Kanskje kan ulike stier före til samme topp, kanskje kan riktig og gal retning vaere foranderlig. Kanskje får du de noe helt annet ved å våge en ny rute.

back