TJA

Romsdalsfjella er monumentale og storslagne og kan ta pusten fra den beste. Allikevel kan landskapet betraktes som ett lerret klart til å bestones. Et skrevet ord i disse fjellene vil stå i et kraftfullt relieff.

En fölelse vi mennesker ofte har er tvilen. Ikke over naturens prosesser, de er klare og entydige, men tvilen over de valg vi gjör. Våre raseringer av naturen er under enhver kritikk, og behandlingen av andre folkeslag og oss selv like så. Dette som en sterk kontrast til naturens bastante sannhet og ekthet.

Om du vaert på topperne rundt Litlefjellet kan veivalget vaere vanskelig. Stående på Romsdalshorn kan du spörre deg: Hvor er returen? Et feiltrinn kan vaere skjebnesvangert.

Med min inngrepen ville jeg betone den fölelsen de fleste av oss ofte har: Valgets kvaler, den store usikkerheten: Gjorde du riktig? Höyre eller venstre? Hva synes du om det kunstprosjektet du har foran deg? Tja...

Bokstaverne er skrevet i fjellsiden med hvit duk, en meter i bredden. Höyde på bokstavene er 70 meter

Dag Hagen
Norge

back