KOM NÄRA

Kerstin Dahl-Norén
Sverige

För första gången i norska fjällen om sommaren, overkligt vackert och hisnande! Klarblå himmel, sol, snö, spirande grönska och blommande fjäll, som att vandra i en film...
Vad skulle jag kunna tillföra i denna storslagna miljö?
Efter tre dagars strövande fann jag mitt "stede". En tudelad sten som syntes en halv meter över markytan. Att arbeta i liten skala med små ingrepp i naturen kändes rätt för mig.
Min sten var kluven av naturen själv och bara en del av stenen syntes ovan jord. Sprickan var djup och hur mycket som doldes under ytan är okänt. På ena halvan av stenen högg jag bort det översta skiktet, tvättade, slipade och polerade, så att kanten runt om blev mjuk och så blank att stenens egna färger uppenbarades. Grön med små rosa prickar och stråk av djupt svart, likt den omgivande fjällflorans egna färger inkapslad i hundratals miljoner år gammal sten.
Stenens båda halvor band jag samman med sju varv grov järntråd för att markera helheten som en gång var. Att vara "tillstede" med uppmärksam blick och känsliga fingrar krävs för att ta del av mitt arbete.

back