Utsmyckningsuppdrag för Ahlstömergymnasiet 2007

"lovsång till den fria människan"
plattor i rostmanupulerad plåt med handsågade plexifigurer & plexiplattor med handsågade rostmanupulerad plåt
ca 45 stycken plattor
storlek:25X25 cm per platta placerade på 3 olika väggar för att skapa rumslighet.

" åt samma håll"
cortenplåt utsågade figurer monterad runt en ventilationstrumma

storlek : 60X 300cm

back