TIL-STEDE

Kunst i Natur startet som en ide og en dröm for mange år siden. Helen Molin fikk höre om de vage tankene, og sa ganske enkelt: Vi gjör det!

2002 var FNs internasjonale Fjellnes år. Vi önsket i den forbindelse å tilföre Norsk Fjellfestival en annen dimensjon, og et Kunst i natur prosjekt, kalt "Vandring", ble resultatet. Naturvernforbondet i Rauma var stöttespiller. De tre första årene var opplegget for Kunst i Natur omtrent det samme: 7-8 kunstnere fra Norge og Sverige arbeidet sammen på fjellet i tre-fire dager. I tllegg lagde vi en utstilling i Galleri Insikt.

Vi har forholdt oss til naturen og kunsten på en eksperimenterende måte, lekent og alvorlig på samme tid.

I augusti 2004 deltok jeg på et etterutdanningskurs for kunstnere med landskapskunst som tema, Åpning for en port. Egil Martin Kurdöl var laerer, og Marit Arnekleiv foreleser. De var positive til projektet vi holdt på med i Romsdalsfjellene, og foreslo at vi skulle arrangere et symposium, hvor man arbeidet samman i minst ei uke. Egil Martin, som har et stort kontaktnett og lange erfaring fra denne kunstformen, sa ja til å vaere konsulent for symposiet. Marit önskade å delta, og å holde en forelesning.

Til-stede, Nordisk symposium i Landskapskunst sommaren 2005 ble en suksess, og en viktig möteplass for kunstnere fra hele Norden. Det bidro også til en spennende ramme rundt åpningen av Norsk Fjellfestival. Symposiet ble godt mottatt i naermiljöet og distriktet. Naboer og venner omkring Galleri Insikt / Grafikkverkstedet i Isfjorden, hvor kunstnerene bodde, bidro til et saerdeles vellykket arrangement også sosialt!

Kunst i Natur i tilknytning til Norsk Fjellfestival har kommet for å bli. Derfor vil jeg tilslutt si: Ta godt vare på drömmene dine! En dag kan de med god hjelp ha utveklet seg til noe langt större enn du noensinne trodde var mulig!

Gunn N. Morstöl
Intiativtager/ leder/ deltager


back